ทำไมต้อง Email marketing ?

Email เป็นเครื่องมือการตลาดเชิงรุก ที่จัดทำได้ง่ายและให้ผลตอบสนองเร็ว
Email มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และปรับแต่งแบบรายบุคคลได้มากที่สุด
Email มีค่าใช้จ่ายต่ำ และคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด
Email สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสมาชิกในระยะยาว
Email สามารถออกแบบและจัดทำได้หลายประเภท

ประเภท Email marketing ?

e-Newsletters
Customer letters
Promotions
Service announcements
New product announcements
Seasonal or holiday promotion
Coupons
Holiday greetings
Invitations

 


"InterECM"  คืออะไร และทำไมต้องใช้ "InterECM?

"InterECM" เป็นบริการการจัดทำ และส่ง e-mail Campaign ที่ใช้งานได้ง่าย คล่องตัว และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
"InterECM" มีระบบรายงานแบบ real-time ที่เจาะลึกหลายรูปแบบ
ทีมงาน "InterECM" มีประสบการณ์ในการพัฒนา และดำเนินการจัดทำ email campaign ในระดับนานาชาติไม่ต่ำกว่า 18 ปี
"InterECM" มีราคาถูกและมี Package ให้ท่าเลือกอย่างหลากหลาย


รายงานผลการส่ง Email Campaign ของ "InterECM" 

สรุปภาพรวมของการส่งในแต่ละ Campaign
  โดยสรุปออกมาเป็น ภาพรวมของจำนวนผู้ที่เปิดเมลล์กี่คน, ผู้ที่ไม่ได้เปิดอีเมลล์กี่คน, Soft Bounced เท่าไหร่ , Hard Bounce เท่าไหร่
  • Soft Bounce คือการที่ email เด้งกลับเพราะมีปัญหาชั่วคราว เช่น การสื่อสารขัดข้อง
  • Hard Bounce คือ การที่email เด้งกลับ เพราะ invalid email address
สรุปจำนวนการเปิด / ไม่เปิด email
 
  • แสดงประวัติการเปิดอีเมล์เป็นรายวัน (Open Rate) โดยสรุปออกมาเป็นจำนวนผู้ที่เปิดอีเมลล์กี่คนในแต่ละวัน ตั้งแต่เริ่มส่งเมล์
  • แสดงจำนวนการเปิดเมล์โดยแบ่งตามประเภท Browser โดยสรุปออกมาเป็นจำนวนผู้ที่เปิดโดย Browser ประเภทต่างๆ อย่างละกี่คน
  • แสดงจำนวนการเปิดอีเมล์ โดยแบ่งตามระยะเวลา (รวมทุกวันตั้งแต่เริ่มส่ง)
สรุปการ Click Link ในอีเมล์
 
  • สรุปการ Click  trough (Click  Trough Rate : CTR) โดยสรุปออกมาเป็นจำนวนครั้งของการ Click ที่ Link (รูปภาพ หรือ ข้อความ) ที่อยู่ในอีเมล์ ตามวันที่ 
  • แสดงประวัติการ Click ในแต่ละ Link โดยสรุปออกมาเป็นจำนวนครั้งของการ Click ที่ Link ในแต่ละ Link (รูปภาพ หรือ ข้อความ) ที่อยู่อยู่ในอีเมล์
  • แสดงการนับจำนวน Link ID โดยสรุปออกมาเป็นจำนวนครั้งของการ click ของ link ปลายทางเดี่ยวกันแต่อยู่คนละตำแหน่งในอีเมล์
สรุปเหตุผลของการส่งอีเมล์ที่ไม่ผ่าน
  โดยสรุปจำนวนการส่งอีเมล์ไม่ผ่านตามเหตุผลต่าง ๆ ทั้ง Hard Bounce และ Soft Bounce ทั้งนี้เพือใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการส่งเมล์ครั้งต่อไป
 
ลูกบางส่วนที่ใช้บริการของเรา
 
   
  Download เอกสารแนะนำระบบ  InterECM


สนใจทดลองใช้  InterECM ติดต่อ
บริษัท มายด์คลิก ดิจิตอลมีเดีย จำกัด
โทร. 02-9670315 / 9670317
มือถือ 089-8240062 / 084-9307279
E-mail : pasakorn_lai@hotmail.com  หรือ
 chonrada_kn@windowslive.com
Copyright © 2012 MindClick Digital Media Co.,Ltd. All rights reserved.